Jysk DetektivBureau

JDB

PRIVATDETEKTIV - DETEKTIV

Nyt - debugging/screening se

under sagstyper!

 

Privatsager!

 

De sidste mange år har Raimex International Danmark udelukkende beskæftiget sig med sager (detektiv - privatdetektiv - erhvervsefterforskning) for såvel dansk som udenlandsk erhvervsliv - og dette vil også fremover være vort kerneområde.

Det har dog vist sig, at der også er et stigende marked for privatsager. Derfor besluttede vi i 2009, at oprette en underafdeling - Jysk Detektivbureau - der vil koncentrere sig inden for netop dette segment.

 

I forbindelse med denne opdeling har vi fået tilknyttet flere freelance medarbejdere hvilket specielt Jylland/Fyn får gavn af. Eventuelle sager på Sjælland/StorKøbenhavn dækkes via vore samarbejdspartnere i branchen.

 

Mere nyt ! Slægtsforskning

 

Erhvervssager fortsættes uden æn-

dringer i Raimex International Danmark.

Skulle De have behov for erhvervsefter-

forskning, skal vi derfor bede Dem om

at kontakte os via vort hovedfirma.

 

Vort lave omkostningsniveau mener vi,

skal komme vore klienter til gode.

Derfor kan vi også tilbyde særdeles konkurrrencemæssige priser - uden at

dette går ud over vor sagsbehandling.

Vi kan også nævne at vore priser i 2014

IKKE er steget set i forhold til 2009!

 

Vedrørende vore freelance medarbejdere

skal nævnes, at de alle har været igen-

nem en grundig udvælgelses procedure

og at alle naturligvis har en ren

straffeattest.

 

Vi har naturligvis tavshedspligt og

indestår for, at vor sagsbehandling

også kan benyttes ved eventuelle

retssager ved danske domstole.

 

NYT!! deltag i debatten om Dansk Politi på vor hjemmeside/Blog kritik af dansk politi.

 

 

Michael Jørgensen, EE

Indehaver/Chef-efterforsker

 

Copyright Raimex International Danmark/Jysk Detektivbureau 2010

Opdateret: 14. maj 2013

 

 

 

 

 


Jysk Detektivbureau

(en underafdeling af Raimex International Danmark)

 

100% diskretion

 

Detektiv  privatsager

 

Tel.: +45 40 76 82 46

 

Skype: michaelrid

E-mail: mj@jyskdetektivbureau.dk

 

 

 Michael Jørgensen, CEO - Indehaver